បង្ហាញ

សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រកាសដេញថ្លៃ​របស់​ គ.ជ.អ.ប

ដើម្បី​ស្វែងរក​នូវ​ប្រកាស​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ឃុំ សង្កាត់​តាម​ខេត្ត​ណាមួយ លោកអ្នក​ត្រូវ​​ជ្រើសរើស​ឈ្មោះ​រាជធានី ខេត្ត​ក្នុង​បញ្ជីខាងលើ​ រួច​ចុច​លើ​ប៊ូតុង​ «បង្ហាញ​» ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ​។ លោកអ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​បញ្ជី​ដូចជា​៖ នៅមាន​សុពលភាព ហួសសុពលភាព ឬ​បង្ហាញទាំងអស់​ ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ប៊ូតុ «បង្ហាញ​» ​។

 

ក្នុង​ករណី​លោក​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទងទៅ​​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រកាសដេញថ្លៃគម្រោង​ឃុំ សង្កាត់ សូម​ទំនាក់​ទំនង​​ it@ncdd.gov.kh

ប្រព័ន្ធ​បាន​រក​ឃើញ​ថា លោកអ្នក​កំពុង​តែប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​រុក​រក​អ៊ីនធឺណិត​ខុស​ពី Mozilla Firefox ។ អ្នកបច្ចេកទេស​សូម​ជម្រាបថា​ ព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​​ការ​ប្រកាស​ដេញ​ថ្លៃ​គម្រោង​ឃុំ សង្កាត់​ នេះ​មាន​ដំណើរ​ការ​ល្អបំផុង​លើ​កម្មវិធីរុករក​អ៊ីនធឺណិត Mozilla Firefox